Kas ir OSHA vadlīnijas?

Darba drošības un veselības aizsardzības pārvalde ir valsts aģentūra, kas nosaka vadlīnijas un standartus, kas saistīti ar darbinieku drošību un veselību darba vietā. Tomēr ir svarīgi atzīmēt atšķirību starp OSHA vadlīnijām un standartiem. OSHA standarti ir obligāti izpildāmi noteikumi, kas jāievēro. OSHA vadlīnijas ir brīvprātīgi ieteikumi par atbilstību vispārējām darba drošības un apmācības iniciatīvām, kurās standarti nav noteikti. OSHA vispārējās vadlīnijas ir norādītas OSHA Drošības un veselības programmas vadības vadlīnijās.

Kopsavilkums

OSHA izveidoja Drošības un veselības aizsardzības programmu vadlīniju dokumentu (skat. Atsauces), lai palīdzētu uzņēmumiem izstrādāt programmas un paraugpraksi, lai novērstu traumas un slimības darba vietā. OSHA dokuments sniedz vispārīgus norādījumus, kas ir piemēroti visiem uzņēmumiem neatkarīgi no to veida un lieluma, ietverot informāciju, kas apkopota no veselības aprūpes speciālistiem, asociācijām, konsultantiem un citiem uzņēmumiem, kuriem ir pieredze veiksmīgu drošības un veselības programmu īstenošanā. Pēc apspriešanas OSHA nolēma programmu izdot kā pamatnostādņu kopumu, nevis standartus.

Vadības saistības un darbinieku iesaistīšana

Četri galvenie OSHA Drošības un veselības programmas elementi ietver vadības saistības un darbinieku iesaistīšanu. Šis elements ietver vadlīnijas vadītājiem un darbiniekiem, lai izveidotu un īstenotu politiku un veicinātu drošas darba prakses kultūru. Šī elementa papildu vadlīnijas ir mērķu un mērķu noteikšana, atbildības piešķiršana, resursu pieejamība un iestādes piešķiršana. Programmas vērtējumi tiek ieteikti arī katru gadu, lai novērtētu programmas vērtību un noteiktu uzlabošanas jomas.

Darbvietu analīze

Darbvietu analīze sniedz vadlīnijas esošo un potenciālo darba risku identificēšanai. Pamatnostādnēs ir iekļautas darbvietas sākotnējās un periodiskās pārbaudes, uzskaitītas zināmas vai iespējamās briesmas, izstrādājot politiku un procedūras darbiniekiem, lai ziņotu par apdraudējumiem. Visu ievainojumu un slimību, tostarp novērsto, izmeklēšana ir vadlīnija, kas palīdz sīkāk aprakstīt apdraudējumus. Izpētīto notikumu analīze laika gaitā palīdz konstatēt tendences un modeļus, kas jārisina, lai nepārtraukti uzlabotu programmu.

Bīstamības novēršana un kontrole

Bīstamības novēršana un kontrole ietver darbības, kas nepieciešamas, lai risinātu darbvietu analīzē konstatētos apdraudējumus. Lai gan OSHA standartos sīki aprakstīti daudzi īpaši apdraudējumi, tie ir balstīti uz vispārējām pamatnostādnēm. Atkarībā no apdraudējuma, ja nepieciešams, jāizmanto inženierijas kontroles vai metodes. Jāievēro droša darba prakse, jābūt pieejamiem aizsardzības līdzekļiem, kā arī zināšanām par bīstamību, politiku un procedūrām ir jābūt visiem darbiniekiem.

Drošības un veselības apmācība

Visu darbinieku drošības un veselības apmācība, kas saistīta ar bīstamības novēršanu un kontroli, un aicina darbiniekus apmācīt un izglītot, lai izprastu veselības un bīstamības jautājumus, kā arī ievērotu politiku un procedūras. Paredzams, ka uzraugi un vadītāji tiks apmācīti, lai efektīvi pārraudzītu un īstenotu veselības un drošības direktīvas, kā arī izprastu to lomu un atbildību ārkārtas situācijā.

Ieteicams
 • biznesa komunikācijas: Komandas komunikācijas stratēģija

  Komandas komunikācijas stratēģija

  Projekta panākumi vai neveiksmes bieži vien balstās uz to, cik labi komandas locekļi pārņem idejas viena otrai un cik labi komanda nodod informāciju ieinteresētajām personām ārpus grupas. Komandas komunikācijas stratēģija var nodrošināt visu ieinteresēto pušu atbilstību projekta mērķim, nodrošināt struktūras mijiedarbību, iegūt pareizo informāciju īstajiem cilvēkiem īstajā laikā un novērst liekus dokumentus vai informācijas pārslodzi, ko cilvēki ignorē, kaitējot projektam. . Ieguvumi Tā kā komanda pulcējas un
 • biznesa komunikācijas: Uzņēmējdarbības komunikāciju prakse un muita

  Uzņēmējdarbības komunikāciju prakse un muita

  Efektīva komunikācija var būt atšķirība starp jebkura uzņēmuma pūles panākumiem un neveiksmēm. Efektīva biznesa komunikācija ietver ilglaicīgas prakses un ieradumus, ko var viegli iemācīties. Šīs uzņēmējdarbības komunikācijas paraugprakses tagad ir tikpat svarīgas kā agrāk. Šīs labākās prakses attiecas arī uz jebkura veida uzņēmējdarbības komunikāciju, kuru izvēlaties izmantot; vai tā ir drukāta brošūra vai tiešsaistes vietne. Esiet skaidri un precīzi Vissvarīgākā uz
 • biznesa komunikācijas: Tehnoloģija un kā mēs sazināmies

  Tehnoloģija un kā mēs sazināmies

  Tehnoloģijām ir liela ietekme uz mūsu spēju sazināties, un tehnoloģiju attīstībai ir bijušas epohālās izmaiņas cilvēku iedzīvotāju un rūpniecības attīstībā. Aizvēsturiskie cilvēki izmantoja primitīvas tehnoloģijas, lai sazinātos mērenos attālumos; mūsdienu cilvēki nekavējoties sazinās visos attālumos, izmantojot dažādas savienotas ierīces. Tehnoloģija tieši ietekmē to, kā
 • biznesa komunikācijas: Pozitīva biznesa komunikācija

  Pozitīva biznesa komunikācija

  Veiksmīgie uzņēmumi saprot pozitīvas biznesa komunikācijas spējas. Vai tas ir politikas informācijas nodošana darbiniekiem, produktu un pakalpojumu reklamēšana perspektīvām vai prezentācija par uzņēmuma stratēģiskajiem mērķiem akcionāriem, pozitīva komunikācija ir par labu komunikācijai. Ja jūsu auditorija sa
 • biznesa komunikācijas: Neto pašreizējās vērtības metode Vs. Atmaksāšanas perioda metode

  Neto pašreizējās vērtības metode Vs. Atmaksāšanas perioda metode

  Kapitāla budžeta lēmumi ir viens no svarīgākajiem lēmumiem, ko uzņēmuma īpašnieks vai vadītājs kādreiz darīs. Kādus aktīvus ieguldīt, kurus izstrādājamos produktus, kuri tirgi ienāk, vai paplašināt - tie ir lēmumi, kas burtiski atšķiras starp panākumiem un neveiksmēm. Uzņēmumi izmanto dažādas metodes, lai palīdzētu pieņemt šādus lēmumus. Vispopulārākās ir neto pašreizējās
 • biznesa komunikācijas: Efektīvu komandu organizēšana

  Efektīvu komandu organizēšana

  Organizācijā ir darba grupas un komandas. Komandas izstrādā savu hierarhiju un savas informācijas apstrādes metodes, lai sasniegtu savus mērķus. Komandai ir struktūra, kas ļauj tai strādāt efektīvi un palīdzēt katram komandas loceklim izprast viņa lomu grupā. Efektīvu komandu organizācijas izpratne var palīdzēt jums izveidot pašas produktīvas komandas. Leader Komandas vadīt
 • biznesa komunikācijas: Kā prezentēt Jūsu HVAC pakalpojumus uzņēmumiem

  Kā prezentēt Jūsu HVAC pakalpojumus uzņēmumiem

  Ieviešot savus apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas pakalpojumus uzņēmumiem, ir svarīgi sevi prezentēt kā profesionālu, kas var paļauties uz savām komerciālajām sistēmām. Jums ir jābūt specifiskam par to, ko jūs piedāvājat, kādas sistēmas jūs varat strādāt, un kā jūs varat sazināties, ja rodas ārkārtas situācija. Uzskaitiet savus komercpakalpo
 • biznesa komunikācijas: Papīrs manā printerī paliek statiskās cling dēļ

  Papīrs manā printerī paliek statiskās cling dēļ

  Spīdīgi, obligāti, matēti un citi papīri jūsu biroja tintes vai lāzerprinterī ir jutīgi pret statisku saspringumu. Tas pazīstams arī kā statiskā elektrība, un tas rada printera iekšpuses papīru, lai tā sasprādzētos un iestrēgtu printera veltnēs un citos komponentos. Lai gan ir problēmas, kā šo problēmu atrisināt, iespējams, nevarēs pilnībā novērst šādas statiskas problēmas. Cēloņi Zems mitrums un elektrisk
 • biznesa komunikācijas: Kas ir saukļa mērķis?

  Kas ir saukļa mērķis?

  Iespējams, tas nav jautājums, ko sauklis var veicināt jūsu uzņēmuma mārketinga un reklāmas centieniem. Tomēr sauklis ir viens no tiem neskaidriem reklāmas jēdzieniem, kuriem var būt dažādi mērķi. Jūsu kā uzņēmēja izaicinājums ir saskaņot savu saukli ar skaidri definētu mērķi. Pretējā gadījumā jūs ris